Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΧ logo

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΧ

Ώρες λειτουργίας

Υπηρεσίες

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας & Διαχείρισης Αρχείου

Κράτηση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΙΧ

. Διάρκεια:10 λ·
Κράτηση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΙΧ

. Διάρκεια:15 λ·
Κράτηση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΔΧ ή ΕΔΧ

. Διάρκεια:15 λ·
Κράτηση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΡΙΘΜΟ ΣΥΡΜΟ ΙΧ

. Διάρκεια:50 λ·

Τεχνικό Τμήμα

Κράτηση

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ

. Διάρκεια:10 λ·

Σχετικά με εμάς

Ώρες λειτουργίας

Πολιτική ακύρωσης
Πολιτική κρατήσεων

Κριτικές

    Αναπτύξτε την επωνυμία σας με Setmore